Sunday, November 16, 2008

http://almakassari.com/?p=241

laman web ini berkaitan dengan hukum memakai susuk pada tubuh. laman ini menceritakan berkaitan dengan cara untuk menghapuskan dosa terhadap perbuatan itu. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” (An Nisaa: 48). dalam masalah susuk ini, perlulah bagi seseorang yang emakainya itu berusaha menghilangkannya dengan cara meruqyah diri sendiri dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan zikir-zikir pagi dan petang sebagaimana yang terkandung dalam hadits yang shahih. Tidak perlu meminta ruqyah daripada orang lain, dan cukup meruqyah diri sendiri dan dengan izin Allah serta usaha dari seseorang itu.
antara cara lain iaitu dengan memakai pakaian yang sunnah iaitu pakaian yang tidak melewati mata kaki, sekalipun orang-orang sekitar kita menganggap kita aneh, kerana itulah sunnatullah bagi para penegak sunnah; mereka akan dicemuh, dianggap asing, dijauhi. Namun bersabarlah diatas sunnah, nescaya anda termasuk dalam sabda Nabi s.a.w :
“Islam ini awal kali munculnya dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana awal munculnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing.” (HR. Muslim)

No comments: